B7907 Čistič elektrokontaktů Zobrazit větší

B7907 Čistič elektrokontaktů

Účinný přípravek pro čištění zoxidovaných elektrokontaktů a součástí elektrických zařízení s konzervačním efektem.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 10 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 5,00 Kč.


214,00 Kč bez DPH
258,94 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Pro všechny el. aplikace bez napětí
  • Rozpouští oxidy a sulfidy z el. kontaktů
  • Výborný konzervační účinek, zamezuje opětovné oxidaci, neleptá povrchy
  • Chrání proti vlhkosti, vysušuje kontakty
  • Neobsahuje žádné dráždivé látky

e 400 ml


NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje: Petrolej ( ropný), hydrogenačně odsířený

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7907 Čistič elektrokontaktů

B7907 Čistič elektrokontaktů

Účinný přípravek pro čištění zoxidovaných elektrokontaktů a součástí elektrických zařízení s konzervačním efektem.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy