B7003 Řezný pěnový sprej Zobrazit větší

B7003 Řezný pěnový sprej

Vysoce účinný řezný sprej a chladící prostředek na bázi syntetických aditiv, určený pro všechny kovy od nejtvrdších ušlechtilých a nerezových ocelí a litiny, až po měkké kovy jako měď, mosaz, hliník.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 18 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 9,00 Kč.


377,00 Kč bez DPH
456,17 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Výrazně zlepšuje kvalitu řezu
  • Zvyšuje životnost vrtáků a řezných nástrojů až o 100 % a řezný výkon pil na kov až o 40 %.

e 400 ml

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpadPŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7003 Řezný pěnový sprej

B7003 Řezný pěnový sprej

Vysoce účinný řezný sprej a chladící prostředek na bázi syntetických aditiv, určený pro všechny kovy od nejtvrdších ušlechtilých a nerezových ocelí a litiny, až po měkké kovy jako měď, mosaz, hliník.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy