B7903 Silikonový sprej Zobrazit větší

B7903 Silikonový sprej

Univerzální olejový mazací a separační prostředek pro výrobu, údržbu a servis.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 11 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 5,50 Kč.


227,00 Kč bez DPH
274,67 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Výborná antikorozní ochrana
  • Vysoký antistatický a ochraňující účinek
  • Pro rychlé a dlouhodobě účinné mazání
  • Použitelný na všechny povrchy, neleptá
  • Teplotní odolnost od -50 oC do +250 oC

e 400 ml

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje: Uhlovodíky, C11-C14, isoalkany, cyklické, < 2% aromatické; pentan

 

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7903 Silikonový sprej

B7903 Silikonový sprej

Univerzální olejový mazací a separační prostředek pro výrobu, údržbu a servis.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy