B7640 Zajištění spojů „tekutá závlačka“ Zobrazit větší

B7640 Zajištění spojů „tekutá závlačka“

Univerzální anaerobní zajišťovací prostředek na šroubové a závitové spoje.
Superpevný. Barva zelená.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 30 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 15,00 Kč.


612,00 Kč bez DPH
740,52 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Doba tuhnutí 1–3 hodiny
  • Viskozita 500 mPa.s
  • Pro štěrbiny do 0,15 mm / do závitu M20
  • Povolovací moment 30-35 N/m
  • Teplotní odolnost od -55 oC do +175 oC
  • Střihová pevnost 20–30 N/mm2

e 50 g

NEBEZPEČÍ
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje: kyselina akrylová, 2-hydroxyethylmethakrylát, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethanediyl triacrylate, kumenylhydroperoxid

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7640 Zajištění spojů „tekutá závlačka“

B7640 Zajištění spojů „tekutá závlačka“

Univerzální anaerobní zajišťovací prostředek na šroubové a závitové spoje.
Superpevný. Barva zelená.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy