B7620 Vteřinové lepidlo gelové Zobrazit větší

B7620 Vteřinové lepidlo gelové

B7620

Vteřinové lepidlo na bázi Ethylkyanoakrylatu pro profesionální průmyslové použití.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 9 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 4,50 Kč.


185,00 Kč bez DPH
223,85 Kč s DPH

Přidat do seznamu přání

  • Teplotní odolnost od -30 oC do +100 oC
  • Viskozita 150 000 cPs, nestékavé
  • Vysoká pevnost a odolnost lepeného spoje
  • Spojování kovů, plastů a většiny jiných materiálů, porézních, savých i nesavých
  • Mnohostranné použití i v autopravárensví
  • Krátká doba tvrdnutí 5-30 sekund

e 20 g


VAROVÁNÍ
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/par.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘIZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad.
Obsahuje Ethyl-2-kyanakrylát.
EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči.

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7620 Vteřinové lepidlo gelové

B7620 Vteřinové lepidlo gelové

Vteřinové lepidlo na bázi Ethylkyanoakrylatu pro profesionální průmyslové použití.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy