B7615 Vteřinové lepidlo husté Zobrazit větší

B7615 Vteřinové lepidlo husté

B7615

Vteřinové lepidlo na bázi Monomer Ethyl-2-Kyanoakrylatu pro profesionální použití.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 9 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 4,50 Kč.


185,00 Kč bez DPH
223,85 Kč s DPH

Přidat do seznamu přání

  • Vysoká pevnost v tahu
  • Teplotní odolnost od -30 oC do +100 oC
  • Trvalá viskozita 2800 cPs, kompenzuje nerovnosti až 0,2 mm
  • Vysoká odolnost vůči chemikáliím
  • Vynikající pevnost a odolnost lep. spoje
  • Spojování pevných a porézních materiálů
  • Doba tvrdnutí 10–25 sekund

e 20 g

VAROVÁNÍ
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/par.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘIZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad.
Obsahuje Ethyl-2-kyanakrylát.
EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči.

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7615 Vteřinové lepidlo husté

B7615 Vteřinové lepidlo husté

Vteřinové lepidlo na bázi Monomer Ethyl-2-Kyanoakrylatu pro profesionální použití.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy