B7556 Speciální čistič na nerez ocel a hliník Zobrazit větší

B7556 Speciální čistič na nerez ocel a hliník

Vysoce účinný čistící přípravek k odstranění vodního kamene, úsad vápenatého nebo solného charakteru a oxidů.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 139 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 69,50 Kč.


2 790,00 Kč bez DPH
3 375,90 Kč s DPH

Přidat do seznamu přání

  • Nehořlavý, kyselý tenzidický přípravek
  • Biologicky odbouratelný dle směrnic EU
  • Použitelný na nerez, hliník, měď a mosaz
  • Ředění s vodou v poměru 1:1 - 1:25
  • Zanechává čistý, lesklý povrch

10 L

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘIZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje Sulfonová kyselina, C14-17-sek-alkan, sodné soli; isotridekanol, etoxylovaný; < 5% aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, fosforečnany, parfém, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal.

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7556 Speciální čistič na nerez ocel a hliník

B7556 Speciální čistič na nerez ocel a hliník

Vysoce účinný čistící přípravek k odstranění vodního kamene, úsad vápenatého nebo solného charakteru a oxidů.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy