B7530 Silový čistič ULTRA Zobrazit větší

B7530 Silový čistič ULTRA

Silně kyselý přípravek k hloubkovému odrezování a rychlému čištění povrchů od vápenatých usazenin, povlaků, betonu, vodního i močového kamene, zbytků řas a mastnot.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 109 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 54,50 Kč.


2 190,00 Kč bez DPH
2 649,90 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Biologicky odbouratelný dle směrnic EU
  • Výborně odrezující, nehořlavý přípravek
  • Lze aplikovat postřikem nebo ponorem
  • Vodný roztok kyseliny solné a tenzidů,
  • Lze neutralizovat a omývat vodou
  • Ředitelný vodou až do poměru 1:20

10 L, 25 L

 

Varování
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H290 Může být korozivní pro kovy.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou 10-25%; méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7530 Silový čistič ULTRA

B7530 Silový čistič ULTRA

Silně kyselý přípravek k hloubkovému odrezování a rychlému čištění povrchů od vápenatých usazenin, povlaků, betonu, vodního i močového kamene, zbytků řas a mastnot.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy