B7516 Pěnový čistící sprej Zobrazit větší

B7516 Pěnový čistící sprej

Pěnový čisticí prostředek na sklo, plasty, keramiku, kovy, gumu, chrom, textilie, koberce aj. Obsahuje účinné aniongenní tenzidy, nezpůsobuje korozi.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 8 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 4,00 Kč.


173,00 Kč bez DPH
209,33 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Čistí rychle a efektivně
  • Nestéká z čištěného povrchu
  • Velká vydatnost při aplikaci
  • Biologicky odbouratelný
  • Neleptá povrchy

e 400 ml

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad
EUH208 Obsahuje Citral, Limonene. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje <5% parfémy, 15-30% alifatických uhlovodíků

 

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7516 Pěnový čistící sprej

B7516 Pěnový čistící sprej

Pěnový čisticí prostředek na sklo, plasty, keramiku, kovy, gumu, chrom, textilie, koberce aj. Obsahuje účinné aniongenní tenzidy, nezpůsobuje korozi.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy