B7513 Čistič AIII s pomalým odparem Zobrazit větší

B7513 Čistič AIII s pomalým odparem

Čistící a rozpouštěcí sprej pro bezpečné odstraňování tukových a olejových nečistot produktem o hořlavosti A III, zcela odpařitelný.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 11 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 5,50 Kč.


234,00 Kč bez DPH
283,14 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • aplikace přesným střikem (0,5 metru téměř bez rozptylu)
  • pro použití, kde jsou sprejové čističe vysoké hořlavosti nevhodné
  • účinnost jako „ředidlo" , ale současně 100% odpaření
  • velmi pomalý odpar
  • účinný zejména na plochách, kde může déle působit

e 400 ml

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
EUH018 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.
Obsahuje více než 30% alifatických uhlovodíků

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7513 Čistič AIII s pomalým odparem

B7513 Čistič AIII s pomalým odparem

Čistící a rozpouštěcí sprej pro bezpečné odstraňování tukových a olejových nečistot produktem o hořlavosti A III, zcela odpařitelný.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy