B7130 Kluzná keramická pasta Zobrazit větší

B7130 Kluzná keramická pasta

Vysoce účinná keramická pasta pro ošetřování nerezových šroubení a závitů.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 62 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 31,00 Kč.


1 252,00 Kč bez DPH
1 514,92 Kč s DPH

Přidat do seznamu přání

  • Bez kovů, brání elektrochemické korozi
  • Odpuzuje vodu a prach, odolný otěru
  • Odolný vodě, slané vodě, kyselinám, louhům, olejům, vodní páře, benzínu
  • Teplotní odolnost od -40 oC do +1400 oC
  • Tlaková odolnost 220 N/mm2
  • Zamezuje „zakousnutí" nerezových spojů

1 kg

NEBEZPEČÍ
H315 Dráždí kůži
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje Hydroxid vápenatý

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7130 Kluzná keramická pasta

B7130 Kluzná keramická pasta

Vysoce účinná keramická pasta pro ošetřování nerezových šroubení a závitů.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy