B7094 VP–EXTREM mazací sprej Zobrazit větší

B7094 VP–EXTREM mazací sprej

Extrémně přilnavé transparentní mazivo, odolné tlaku, maximálním odstředivým silám a vibracím. Odolné tlakové vodě.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 13 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 6,50 Kč.


272,00 Kč bez DPH
329,12 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Vysoká vzlínavost do nepřístupných spojů
  • Maximální přilnavost k mazanému místu
  • Vynikající odolnost proti mechanickému otěru a tlaku, odolává mytí vapkou
  • Zabraňuje vnitřní i povrchové korozi
  • Teplotní odolnost od -35 oC do +200 oC

e 400 ml


NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7094 VP–EXTREM mazací sprej

B7094 VP–EXTREM mazací sprej

Extrémně přilnavé transparentní mazivo, odolné tlaku, maximálním odstředivým silám a vibracím. Odolné tlakové vodě.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy