B7088 Sprej na řetězy a lana Zobrazit větší

B7088 Sprej na řetězy a lana

Sprej na řetězy - syntetické mazivo pro údržbu průmyslových řetězů a ocelových lan v extrémních podmínkách a pro vysoké odstředivé síly.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 17 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 8,50 Kč.


356,00 Kč bez DPH
430,76 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Vynikající ochrana před opotřebením a korozí, výborná tlaková odolnost
  • Odpuzuje vodu a prach, vytěsňuje vlhkost
  • Extrémní kapilární účinek během aplikace
  • Pevně přilnavý, bezbarvý, nešpinící
  • Odolný solím, zředěným kyselinám a louhům

e 400 ml

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: Uhlovodíky C6-C7, isoalkany, cyklické,<5 % n-hexan

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7088 Sprej na řetězy a lana

B7088 Sprej na řetězy a lana

Sprej na řetězy - syntetické mazivo pro údržbu průmyslových řetězů a ocelových lan v extrémních podmínkách a pro vysoké odstředivé síly.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy