B7086 Kluzný keramický sprej Zobrazit větší

B7086 Kluzný keramický sprej

Keramický sprej bez kovu s velmi dobrým mazacím účinkem pro ošetřování nerezových šroubení a závitů.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 14 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 7,00 Kč.


286,00 Kč bez DPH
346,06 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Bez kovů, brání elektrochemické korozi
  • Odpuzuje vodu a prach, odolný otěru
  • Odolný vodě, slané vodě, kyselinám, louhům, olejům, vodní páře, benzínu
  • Teplotní odolnost od -40 oC do +1400 oC
  • Tlaková odolnost 220 N/mm2
  • Zamezuje „zakousnutí" nerezových spojů

e 400 ml

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7086 Kluzný keramický sprej

B7086 Kluzný keramický sprej

Keramický sprej bez kovu s velmi dobrým mazacím účinkem pro ošetřování nerezových šroubení a závitů.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy