B7084 VP-SUPER mazací sprej Zobrazit větší

B7084 VP-SUPER mazací sprej

Vysoce přilnavé (VP) transparentní mazivo, odolné tlaku, odstředivým silám a vibracím. Ideální pro mazání extrémně zatěžovaných a ve vodě pracujících mechanismů

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 12 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 6,00 Kč.


250,00 Kč bez DPH
302,50 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Vysoká vzlínavost do nepřístupných spojů
  • Výborná odolnost proti mechanickému otěru a tlaku, odolává stříkající vodě
  • Zabraňuje vnitřní i povrchové korozi
  • Teplotní odolnost od -35 oC do +200 oC

e 400 ml


NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7084 VP-SUPER mazací sprej

B7084 VP-SUPER mazací sprej

Vysoce přilnavé (VP) transparentní mazivo, odolné tlaku, odstředivým silám a vibracím. Ideální pro mazání extrémně zatěžovaných a ve vodě pracujících mechanismů

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy