B7076 Transparentní tukový sprej Zobrazit větší

B7076 Transparentní tukový sprej

Univerzální nástřikové čiré montážní mazivo na bázi speciálního tuku pro průmyslové, dílenské i kancelářské využití.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 14 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 7,00 Kč.


295,00 Kč bez DPH
356,95 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Dlouhodobě chrání před vlivy počasí
  • Odolný teplotám od -30 oC do +160 oC
  • Pevně přilne k povrchům, nestéká
  • Nenarušuje technické plasty a gumu
  • Bez barvy a zápachu, výborně zatékající
  • Odstraňuje skřípění, tlumí vibrace

e 400 ml

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7076 Transparentní tukový sprej

B7076 Transparentní tukový sprej

Univerzální nástřikové čiré montážní mazivo na bázi speciálního tuku pro průmyslové, dílenské i kancelářské využití.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy