B7047 Multifunkční sprej 7v1 Zobrazit větší

B7047 Multifunkční sprej 7v1

Speciální multifunkční prostředek pro účinné a rychlé ošetření a vícenásobnou ochranu součástí strojů a elektrických přístrojů.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 13 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 6,50 Kč.


273,00 Kč bez DPH
330,33 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Odvlhčení zařízení
  • Povolování zarezlých spojů
  • Antikorozní ochrana
  • Rozpouští a odstraňuje rez
  • Mazací olej
  • Ochrana proti opotřebení
  • Ochrana proti zamrzání

e 400 ml

NEBEZPEČÍ
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
Obsahuje: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclic

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7047 Multifunkční sprej 7v1

B7047 Multifunkční sprej 7v1

Speciální multifunkční prostředek pro účinné a rychlé ošetření a vícenásobnou ochranu součástí strojů a elektrických přístrojů.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy