B7039 Voskový antikorozní sprej transparentní Zobrazit větší

B7039 Voskový antikorozní sprej transparentní

Vysoce efektivní, rychleschnoucí, trvale elastický voskový film. Účinná antikorozní ochrana všech kovových povrchů pro dlouhodobé skladování nebo přepravu.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 11 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 5,50 Kč.


234,00 Kč bez DPH
283,14 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Vysoce vzlínavý při aplikaci
  • Výborně přilne ke všem kovům
  • Dlouhodobě chrání před atmosférickými vlivy a korozí, nevysychá, odpuzuje vlhkost
  • Spolehlivě odolává vodě, slané vodě

e 400 ml

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
Obsahuje: benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7039 Voskový antikorozní sprej transparentní

B7039 Voskový antikorozní sprej transparentní

Vysoce efektivní, rychleschnoucí, trvale elastický voskový film. Účinná antikorozní ochrana všech kovových povrchů pro dlouhodobé skladování nebo přepravu.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy