B7037 REZ STOP sprej Zobrazit větší

B7037 REZ STOP sprej

Přípravek pro dlouhodobou preventivní i sekundární antikorozní ochranu, vytváří extrémně odolný ochranný nátěr cihlové barvy, se rzí reaguje a zapouzdří ji.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 21 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 10,50 Kč.


438,00 Kč bez DPH
529,98 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Rychleschnoucí, vydatný nátěr
  • Teplotní odolnost +120°C
  • Test v solné mlze dle DIN EN ISO 9227
  • Odolává kyselinám a louhům
  • Teploty pro aplikaci od +3°C do +40°C

e 400 ml

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje Aceton

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7037 REZ STOP sprej

B7037 REZ STOP sprej

Přípravek pro dlouhodobou preventivní i sekundární antikorozní ochranu, vytváří extrémně odolný ochranný nátěr cihlové barvy, se rzí reaguje a zapouzdří ji.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy