B7025 BETAFLON PTFE sprej Zobrazit větší

B7025 BETAFLON PTFE sprej

Vysoce výkonný multifunkční teflonový sprej s obsahem PTFE pro mazání všech pohyblivých a kluzných mechanismů v nejnáročnějších podmínkách.

Více informací

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 16 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 8,00 Kč.


329,00 Kč bez DPH
398,09 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Vynikající kluzné účinky díky PTFE
  • Rozpouští rez, uvolňuje zarezlé spoje
  • Zabraňuje korozi, snižuje opotřebení
  • Odpuzuje vodu, vytěsňuje vlhkost

e 400 ml

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P304+P341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje: Uhlovodíky C7-C9, n-alkany, isoalkany, cykloalkeny

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7025 BETAFLON PTFE sprej

B7025 BETAFLON PTFE sprej

Vysoce výkonný multifunkční teflonový sprej s obsahem PTFE pro mazání všech pohyblivých a kluzných mechanismů v nejnáročnějších podmínkách.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy