B7016 Sprej tekutý hliník Zobrazit větší

B7016 Sprej tekutý hliník

Tekutý hliník ve spreji vytváří vysoce lesklý ochranný povlak. Obsah čistého hliníku 99,5 %.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 19 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 9,50 Kč.


393,00 Kč bez DPH
475,53 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

V případě odběru celého kartonu množstevní sleva viz. balení.

  • Ochrana proti korozi srovnatelná s galvanickým pokovením
  • Odolný teplotám až +800 oC
  • Při aplikaci velmi vydatný
  • Vysoký obsah hliníku v suchém filmu
  • Odolný mnoha chemickým látkám
  • El. vodivý pro bodové svařování
  • Rychleschnoucí

e 400 mlNEBEZPEČÍ
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
Obsahuje Ethylacetát; Uhlovodíky, C9, aromatické

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7016 Sprej tekutý hliník

B7016 Sprej tekutý hliník

Tekutý hliník ve spreji vytváří vysoce lesklý ochranný povlak. Obsah čistého hliníku 99,5 %.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy