80-06 Kluzný měděný sprej Zobrazit větší

80-06 Kluzný měděný sprej

Vysoce výkonné montážní mazivo s obsahem mědi jako kluzného média pro extrémní teploty a tlaky.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 13 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 6,50 Kč.


277,00 Kč bez DPH
335,17 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Odolný vodě, slané vodě, parám, většině kyselin a hydroxidů
  • Dlouhodobě zabraňuje korozi a oxidaci v závitech
  • Výborná přilnavost a odolnost vůči otěru
  • Teplotní odolnost od -40 oC do +1200 oC

e 400 ml


NEBEZPEČÍ
H315 Dráždí kůži
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje: Benzinová frakce (ropná), hydratovaná lehká; dearomatizovaná

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

80-06 Kluzný měděný sprej

80-06 Kluzný měděný sprej

Vysoce výkonné montážní mazivo s obsahem mědi jako kluzného média pro extrémní teploty a tlaky.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy