79-66,79-65 Profiflex Zobrazit větší

79-66,79-65 Profiflex

Univerzální silikonový tmel neutrálního typu pro profesionální použití.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 18 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 18,00 Kč.


185,00 Kč bez DPH
223,85 Kč s DPH

Přidat do seznamu přání

  • Trvale elastický
  • Paropropustný
  • Teplotní odolnost od -50 oC do +200 oC, přechodně +250 oC
  • Odolný povětrnostním vlivům a UV záření

e 310 ml

Pro 79-65:

Varování
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P261 Zamezte vdechování par.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah po zvulkanizování tmelu jako ostatní odpad
Obsahuje: 2-butanonoxim

Pro 79-66:

Varování
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P280 Používejte ochranné rukavice
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah po zvulkanizování tmelu jako ostatní odpad
Obsahuje: butan-2-on-[O,O’,O”-(methylsilylidin)trioxim]

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

79-66,79-65 Profiflex

79-66,79-65 Profiflex

Univerzální silikonový tmel neutrálního typu pro profesionální použití.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy