79-40 BX čistič Zobrazit větší

79-40 BX čistič

Organický odmašťovací čistič pro průmyslové čištění a mycí stoly.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 66 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 33,00 Kč.


1 320,00 Kč bez DPH
1 597,20 Kč s DPH

Přidat do seznamu přání

  • Organická náhrada technického benzínu a chlorovaných uhlovodíků
  • Odstraňuje tuky, silikon, dehet, mazut a některá lepidla a tmely
  • Nepoškozuje lakované povrchy, sklo ani většinu plastů
  • Zpomalený odpar, krátkodobý konzervační účinek
  • Příjemná lesní vůně

10 L, 25 L

NEBEZPEČÍ
H304 Při požiti a vniknuti do dýchacích cest může způsobit smrt
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P301+P310+ PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte vodní mlhu, pěnu, práškové hasivo, nebo oxid uhličitý (CO2).
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

79-40 BX čistič

79-40 BX čistič

Organický odmašťovací čistič pro průmyslové čištění a mycí stoly.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy