B8020 Hylomar M Zobrazit větší

B8020 Hylomar M

Světový bestseller mezi plošnými tmely, na polyester-uretanové bázi. Odolný vůči většině kapalin, ropným produktům, vzduchu, plynům a přilnavý ke všem povrchům, použitelný i v závitových spojích.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 20 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 10,00 Kč.


405,00 Kč bez DPH
490,05 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Široké spektrum využití, od motorek až po letecký průmysl s neomezenou trvanlivostí při skladování v rozsahu pokojové teploty
  • Nahrazuje veškeré ostatní těsnící tmely
  • Teplotně odolný od -50˚C do +250˚C

80 ml, 300 ml

NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P403+P235 Skladujte v uzavřeném obalu. Uchovávejte v chladu.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje Aceton

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B8020 Hylomar M

B8020 Hylomar M

Světový bestseller mezi plošnými tmely, na polyester-uretanové bázi. Odolný vůči většině kapalin, ropným produktům, vzduchu, plynům a přilnavý ke všem povrchům, použitelný i v závitových spojích.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy