B7036 Rez izol aktiv Zobrazit větší

B7036 Rez izol aktiv

Dvoufázový přípravek k přímé chemické neutralizaci zkorodovaných povrchů. Rez neutralizuje, trvale zapouzdří a další korozi inhibuje.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 686 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 686,00 Kč.


6 860,00 Kč bez DPH
8 300,60 Kč s DPH

Přidat do seznamu přání

  • Aplikovatelný přímo i na vlhkou rez
  • Při reakci se rzí přechází do černé barvy
  • Přelakovatelný většinou dostupných barev
  • Test v solné mlze dle DIN EN ISO 9227
  • Teplotní odolnost až +175°C

10 L

VAROVÁNÍ
H226 Hořlavá kapalina a páry.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7036 Rez izol aktiv

B7036 Rez izol aktiv

Dvoufázový přípravek k přímé chemické neutralizaci zkorodovaných povrchů. Rez neutralizuje, trvale zapouzdří a další korozi inhibuje.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy