B7026 Startovací sprej Zobrazit větší

B7026 Startovací sprej

Přípravek pro usnadnění startování dvou i čtyřtaktních spalovacích motorů s funkčním zapalováním, ve vlhku a při nízkých teplotách.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 11 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 5,50 Kč.


232,00 Kč bez DPH
280,72 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Mění složení zápalné směsi ve válci
  • Nepoškozuje motor
  • Výrazně pomáhá i při slabé baterii
  • Rychle aplikovatelný

e 300 ml

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické; Uhlovodíky C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické,<5 % n-hexanu.

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7026 Startovací sprej

B7026 Startovací sprej

Přípravek pro usnadnění startování dvou i čtyřtaktních spalovacích motorů s funkčním zapalováním, ve vlhku a při nízkých teplotách.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy