B7015 Průmyslový rychločistící sprej Zobrazit větší

B7015 Průmyslový rychločistící sprej

Speciální přípravek s optimalizovaným odpařovacím efektem pro čištění a dokonalé odmašťování v průmyslu.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 12 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 6,00 Kč.


242,00 Kč bez DPH
292,82 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Univerzální použití při opravách, na montážích i při čištění v kanceláři
  • Čistí maziva, oleje, šmír, vosky aj.
  • Odstraňuje stopy po fixech a perech
  • Nezpůsobuje korozi, neleptá

e 400 ml

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje: Propan-2-ol; D Limone/Citrusterpene; Alifatické uhlovodíky více než 30%, parfémy 5-15%

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7015 Průmyslový rychločistící sprej

B7015 Průmyslový rychločistící sprej

Speciální přípravek s optimalizovaným odpařovacím efektem pro čištění a dokonalé odmašťování v průmyslu.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy